منتجب‌نیا در جمع خبرنگاران:

قطعنامه پارلمان اروپا زشت، شنیع، غیرواقع‌بینانه و غیرمنصفانه بود

احزاب و تشکلها

فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران گفت: باید در عقل کسانی که این قطعنامه را نوشتند، شک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منتجب‌نیا در حاشیه مراسم ختم پدرم همسر سیدمحمد خاتمی در جمع خبرنگاران درباره قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران گفت: این قطعنامه زشت، شنیع، غیرواقع‌بینانه و غیرمنصفانه است.

وی افزود: باید به عقل کسانی که این قطعنامه را نوشتند، شک کرد.