همزمان با نشست خبری علی اكبر صالحی؛

از 2 دستاورد جدید هسته ای رونمایی می‌شود

سیاست داخلی

رییس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری فرمان آغاز به كار واحد اتاق كنترل راكتور تحقیقاتی تهران و واحد ایزوتوپ اكسیژن 18 اراك را همزمان با روز انرژی هسته ای را صادر می كند.

رییس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه آخرین دستاوردهای انرژی اتمی دیدن كرد  و پس از آن از 2 دستاورد هسته ای رونمایی می كند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی صالحی پس از بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای هسته ای كشور با خبرنگاران نشست خبری برگزار می‌كند.

رییس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری فرمان آغاز به كار واحد اتاق كنترل راكتور تحقیقاتی تهران و واحد ایزوتوپ اكسیژن  18 خنداب اراك را همزمان با روز انرژی هسته ای را صادر می كند.

کد N214794