هشدار لندن به اسکاتلند در مورد خرید برق

اسکاتلند

تهران-ایرنا- دولت انگلیس روز چهارشنبه و پنج ماه پیش از برگزاری همه پرسی استقلال این کشور به اسکاتلند هشدار داد در صورتی که قیمت برق وارداتی از گلاسکو بیشتر از دیگر کشورها باشد، خرید برق را متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، وزارت انرژی و تغییرات آب و هوای انگلیس در گزارشی اعلام کرد: در حالیکه طیفی از عملیات تولید برق در داخل مرزها و دیگر جاها انجام می شود، انگلیس در آینده مجبور نخواهد بود تا از اسکاتلند مستقل برق بخرد.

انگلیس همچنین از فرانسه، هلند، ایرلند نیز برق می خرد و قصد دارد در آینده از بلژیک، نروژ و دانمارک نیز برق وارد کند.

شبکه برق اسکاتلند به انگلیس متصل است که بیشتر برق مورد نیاز خود را از این کشور تامین می کند، همچنین بخشی از برق مصرفی را از ایرلند وارد می کند.

شرکت هایی که در اسکاتلند برق تولید می کنند شامل ˈشرکت برق ایبردرولاˈ و شرکت انگلیسی ˈاس اس ایˈ است.

هشدار دولت انگلیس مبنی بر اینکه شاید نخواهد از اسکاتلند برق بخرد آخرین تلاش های لندن برای جلوگیری از رای مثبت رای دهنده های اسکاتلندی به همه پرسی استقلال است.

ملی گراهای اسکاتلندی معتقدند استقلال از انگلیس فرصت های بیشتر اقتصادی در اختیار آنها قرار می دهد. قرار است مردم اسکاتلند 18 سپتامبر(27 شهریور) برای تصمیم گیری در مورد 307 سال وابستگی به انگلیس یا استقلال از لندن در همه پرسی شرکت کنند.

اروپام**9157 ** 1064
کد N214694