استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

تحولات اوکراین موقعیت مناسبی برای ایران ایجاد کرده است/ مسکو از وابستگی تهران به خود سود می برد