توفیقی:

بحث پشت پرده‌ای برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار وجود ندارد

سیاست داخلی,مراسم ترحیم پدر همسر سید محمد خاتمی

با همکاری وزارت اطلاعات و گزینش، به این درخواست‌ها رسیدگی و مشخص شد که این افراد مشکل خاصی ندارد و می‌توانند به تحصیل باز گردند.

قائم مقام وزیر علوم گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که دلایل کافی برای محرومیت دانشجویان ستاره‌دار وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر توفیقی در حاشیه مراسم ختم پدر همسر سید محمد خاتمی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود که پشت پرده بازگشت دانشجویان ستاره‌دار شما هستید، گفت: بحث پشت پرده‌ای وجود ندارد وقتی که سرپرست وزارت علوم بودم برخی از دانشجویان و کارمندان که فکر می‌کنند حقوقشان ضایع شده درخواست رسیدگی به این امور را داشتند.

وی با بیان اینکه در بررسی‌ها مشخص شد که دلایل کافی برای محرومیت دانشجویان ستاره‌دار وجود ندارد، ادامه داد: با همکاری وزارت اطلاعات و گزینش، به این درخواست‌ها رسیدگی و مشخص شد که این افراد مشکل خاصی ندارد و می‌توانند به تحصیل باز گردند.

توفیقی با اشاره به اظهارات سخنگوی اصل نود درباره دانشجویان ستاره‌دار اظهار کرد: سخنگوی اصل 90اعلام کرد که توضیحات وزیر علوم در این رابطه کافی بوده و حتی پرونده آنان در اختیارات نمایندگانی که متمایل به بررسی آن بودند، تحویل داده شد و کمیسیون از پاسخ وزیر قانع شده است.

کد N214524