عارف:

حتما در انتخابات مجلس شرکت می‌کنم

سیاست داخلی,مراسم ترحیم پدر همسر سید محمد خاتمی

من مسئله سر لیست را یک بحث انحرافی می‌دانم چراکه مهم حضور قوی در انتخابات است.

معاون اول دولت اصلاحات گفت: من مسئله سر لیست را یک بحث انحرافی می‌دانم چراکه مهم حضور قوی در انتخابات است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا عارف در حاشیه مراسم ترحیم پدر همسر سید محمد خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا شما در انتخابات مجلس آینده شرکت می‌کنید گفت: حتما در انتخابات مجلس شرکت می‌کنم.

وی در خصوص مشخص شدن سر لیست برای انتخابات مجلس گفت: من مسئله سر لیست را یک بحث انحرافی می‌دانم چراکه مهم حضور قوی در انتخابات است.

کد N214494