سالک در تذکر شفاهی:

خط قرمز نمایندگان اصفهان ایجاد تونل آب بهشت آباد است

مجلس

پرداخت مبالغ خسارت برای خشکسالی باید حسب میزان خسارت و اشتراکی باشد.

نماینده مردم اصفهان گفت:  پرداخت مبالغ خسارت برای خشکسالی باید حسب میزان خسارت و اشتراکی باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد سالک درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به وزیر نیرو اظهار داشت: خط قرمز نمایندگان استان اصفهان در جهت انتقال آب به بهشت آباد ایجاد تونل آب بهشت آباد است.

نماینده مردم اصفهان در تذکری دیگر به وزیر نیرو اظهار داشت: پرداخت مبالغ خسارت برای خشکسالی باید حسب میزان خسارت و اشتراکی باشد.

وی در تذکری وزیر کشور را مورد خطاب قرار داد و گفت: از وزارت کشور می خواهم که هر چه سریع‌تر جلوی ورود جنازه ریچارد مورفی به استان اصفهان و دفن این قطاع الطریق فرهنگی ایران در کنار قبر پپ سارق که در دولت خاتمی تقدیر نامه گرفته جلوگیری شود.

کد N214312