محاكمه حسنی مبارك امروز دنبال می‌شود

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره امروز محاکمه مبارک و «علاء» و «جمال» دو پسرش و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشور دوران مبارک به همراه شش نفر از معاونان وی را به اتهام قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۵ ژانویه و فساد برگزار می‌کند.

دادگاه «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری مخلوع مصر امروز -چهارشنبه- دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، دادگاه جنایی قاهره امروز محاکمه مبارک و «علاء» و «جمال» دو پسرش و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشور دوران مبارک به همراه شش نفر از معاونان وی را به اتهام قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۵ ژانویه و فساد برگزار می‌کند.

محاکمه مبارک كه به «محاکمه قرن» معروف است، امروز در آکادمی پلیس در قاهره برگزار می‌شود.

مبارک و دیگر متهمان برای حضور در دادگاه، وارد آکادمی پلیس شدند.

کد N214287