مجلس اسپانیا برگزاری همه پرسی استقلال طلبانه در کاتالونیا را رد کرد

مجلس اسپانیا,کاتالونیا

مادرید- ایرنا- مجلس نمایندگان اسپانیا در جلسه ای با رای احزاب غیر ملی گرا پیشنهاد مجلس کاتالونیا که از دولت خواهان اقتدار برای برگزاری همه پرسی استقلال طلبانه برای ماه نوامبر آینده بود را رد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ال پاییس، پیشنهاد مجلس کاتالونیا با رای حزب حاکم مردمی، سوسیالیست، اتحاد توسعه دموکراسی، فورو آستوریاس و اتحاد ملت ناوارو که در مجموع 299 کرسی بودند و 4/85 درصد را تشکیل می دادند، رد شد.

در مقابل ، چهار حزب ملی گرای کاتالونیا ، سه حزب ملی گرای ایالت باسک افزون بر احزاب ملی گرای جزایر قناری و ایالت گالیسیا به این پیشنهاد رای مثبت داده بودند که در مجموع 47 کرسی و 4/13 درصد را تشکیل می دادند.

ˈآرتور مسˈ رئیس دولت ایالت کاتالونیا پس از این رای گیری، از اینکه احزاب مهم اسپانیا و دولت مرکزی کشور ˈفرصت خوبی ˈ را برای دستیابی به یک توافق در مورد همه پرسی از دست دادند، ابراز تاسف کرد اما هشدار داد که رای منفی مجلس نمایندگان، نقطه پایانی این مساله نیست.

وی گفت:این نقطه پایان همه مساله نیست بلکه نقطه پایان یک پاراگراف است تا که پاراگراف دیگری آغاز شود و از اکنون، سازمان ها و نهادهای کاتالونیا به دنبال ساخت یک چارچوب قانونی دیگری خواهند بود تا که همه پرسی در روز 9 نوامبر (18 آبان ) برگزار شود.

مس ادامه داد: اینجا همه چیز تمام نمی شود و دولت کاتالونیا به رغم این رای، همواره لحنی سازنده، مسالمت آمیز، امیدوار و دموکراتیک خواهد داشت و پروسه برگزاری همه پرسی ادامه خواهد داشت زیرا می دانیم که اراده یک ملت، نمی تواند با یک رای در مجلس متوقف گردد.

رئیس دولت کاتالونیا افزود: حزب حاکم مردمی و حزب سوسیالیست به این دلیل رای منفی دادند که می ترسند که ملت کاتالونیا در صندوق ها رای دهد و همچنین به این خاطر است که در مورد کاتالونیا اشتباه فکر می کنند.

بنابر این گزارش، مجلس اسپانیا در حالی به پیشنهاد دولت کاتالونیا رای منفی داد که در روز 26 مارس (6 فروردین) دادگاه قانون اساسی اسپانیا ، همه پرسی مذکور را غیرقانونی دانسته بود.

دادگاه در حکم خود اعلام کرده بود که در چارچوب قانون اساسی یک جامعه خودمختار نمی تواند بطور یکجانبه برای تصمیم گیری در مورد یکپارچگی اسپانیا، همه پرسی برگزار کند.

اروپام **1234** 1337
کد N213994