جمع آوری امضا برای حضور منتقدین توافقنامه ژنو در صدا و سیما

مجلس

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمع آوری امضا از سوی یک نماینده در مجلس گفت: این امضاها برای حضور منتقدین توافقنامه ژنو در مذاکرات هسته ای در کنار موافقان این توافقنامه در جلسات صدا و سیما است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حال جمع آوری امضا برای حضور منتقدین توافقنامه ژنو در جلسات و برنامه های صدا و سیما است.

اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این تقاضانامه درخواست شده است علاوه بر موافقین توافقنامه ژنو منتقدین این توافقنامه در مذاکرات هسته ای در برنامه ها و جلسات صدا و سیما حضور یابند و اظهار نظرهای خود را در این باره مطرح نمایند.

جلیلی افزود: تعداد امضا کنندگان این تفاضانامه تا کنون به 70 نفر رسیده است.