صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی ترکیه خبر داد

صندوق بین المللی پول,ترکیه

آنکارا – ایرنا – صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود تخمین پیشین 5/3 درصدی برای رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را به 3/2 درصد تعدیل کرد.

به گزارش روز چهارشنبه رسانه های ترکیه، این درحالی است که اقتصاد ترکیه در سال گذشته میلادی چهار درصد رشد داشت و مدیران اقتصادی ترکیه مدعی اند در سال جاری میلادی نیز این کشور دست کم 5/3 درصد رشد خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود در خصوص چشم انداز اقتصاد جهانی، از بروز نشانه های پس روی در اقتصاد ترکیه خبر داده و پیش بینی کرده است با فرایند کنونی در اقتصاد ترکیه این کشور نمی تواند در سال جاری میلادی بیش از 3/2 درصد رشد داشته باشد و لذا تخمین قبلی خود برای سال جاری میلادی را تعدیل کرده است.

این صندوق در گزارش خود در خصوص اقتصاد ترکیه انتظار رشد اقتصادی برای سال آینده میلادی این کشور را نیز 1/3 درصد خوانده و میانگین نرخ تورم ترکیه در سال جاری را 8/7 درصد تخمین زده و پیش بینی کرده است در سال آینده این نسبت به 5/6 درصد کاهش یابد.

در برآوردهای صندوق بین المللی پول همچنین آمده است، نسبت کسری در ترازپرداختهای ترکیه به عنوان مهمترین شکنندگی در اقتصاد ترکیه بر درآمد ناخالص داخلی این کشور در آخر سال جاری میلادی به 3/6 درصد و در سال آینده به شش درصد برسد.

بر پایه تحلیل کارشناسان اقتصادی، ساختار اقتصادی ترکیه به شکلی است که سالانه حداقل به پنج درصد رشد اقتصادی نیاز دارد و رشدی در کمتر از این رقم موجب افزایش نرخ بیکاری و برهم خوردن موازنه اقتصادی در این کشور می شود.

از سوی دیگر وابستگی شدید ترکیه به تامین مالی از خارج برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی خود، موجب تعمیق کسری در تراز پرداختهای این کشور می شود. از این نظر نسبت کسری در تراز پرداختها بر تولید ناخالص داخلی این کشور بسیار مهم است.

در دوره هایی که رشد اقتصادی ترکیه بالا بوده، کسری در تراز پرداختهای این کشور نیز روبه افزایش بوده است و این تضاد در اقتصاد ترکیه به عنوان یکی از مهمترین مشکلات ساختاری است که مدیریت اقتصادی ترکیه تاکنون نتوانسته است راه حلی پایدار برای این مشکل ساختاری پیدا کند.

خاورم/2011**230 *1446
کد N213786