یک ناوجنگی آمریکایی در آب های دریای سیاه مستقر می شود

امریکا,بحران92

تهران- ایرنا- ناو جنگی ˈیواس اس دونالد کوکˈ آمریکا با هدف حمایت از مرزهای شرقی اوکراین روز پنجشنبه در آبهای دریای سیاه مستقر می شود.

به گزارش روزچهارشنبه سی ان ان، درحالی که نیروهای روسیه درمرزهای شرقی اوکراین مستقر شده اند این ناو آمریکایی با هدف حمایت از مرزهای شرقی اوکراین فردا پنجشنبه در دریای سیاه مستقر می شود.

بنابراین گزارش، این ناو جنگی آمریکا پیش از نشست 15 آوریل نمایندگان سیاسی ناتو به سوی دریای سیاه حرکت کرده است.

براساس پیش بینی های به عمل آمده قرار است در این نشست نمایندگان سیاسی ناتوهمچنین پیرامون اقدامات نظامی بیشتر از جمله در خصوص کوتاه شدن زمان واکنش نیروهای ناتو در صورت بروز بحران اعلام نظر و تصمیم گیری کنند.

در نشست 15 آوریل نمایندگان سیاسی ناتو همچنین در باره برگزاری مانور نظامی بیشتر و اعزام مشاوران نظامی برای کمک به اوکراین بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

براساس برآوردهای به عمل توسط ماهواره های جاسوسی آمریکا، روسیه 40 هزار نیروی نظامی مجهز در مرزهای شرقی اوکراین مستقر کرده است.

به گفته مقامات آمریکایی ظرفیت و توان نیروهای روسیه مستقر در شرق اوکراین به حدی است که آنها قادرند طی3 تا 5 روز از شرق اوکراین عبور کنند.

اروپام 1583 ** 1064
کد N213673