کارکنان ادارات دولتی و خصوصی یونان دست به اعتصاب سراسری زدند

اعتصاب سراسری,آتن

آتن- ایرنا - کارکنان ادارات دولتی و بخش خصوصی در یونان بار دیگر دست به اعتصاب سراسری زده و این کشور را به تعطیلی کشاندند.

به گزارش ایرنا از آتن، کارکنان دولتی و اتحادیه های کارگری یونان در اقدامی هماهنگ و به نشانه اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت و طرح اخراج هزاران کارمند در سراسر این کشور دست از کار کشیدند و این کشور را به تعطیلی کامل کشاندند.

در پی فراخوان اتحادیه های سراسری کارگری(یسه)، کارمندی (اد- دی) و کارگران مبارز (پامه) با هدف اعتراض به تداوم سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان تمامی کارکنان و کارگران یونانی از امروز (چهارشنبه) به مدت 24 ساعت دست از کار کشیدند.

درپی انتشار بیانیه های جداگانه این اتحادیه ها، شب گذشته اتحادیه های کارکنان کشتیرانی( پی- او-ان)، بانک ها(او ته) و تعداد زیادی از سندیکاها، اصناف و احزاب سیاسی نیز با صدور بیانیه هایی، ضمن حمایت از فراخوان اعتصاب سراسری، اعلام کردند برای ابراز انزجار خود از نظام سرمایه داری به صورت فعال در اعتصاب 24 ساعته امروز شرکت می کنند.

به دنبال این اعتصاب ادارات مالیات، گمرکات، بنادر، بانک ها،بازار، مدارس ودانشگاه ها، خطوط اتوبوسرانی و ریلی درون شهری و برون شهری، مراکز آموزشی خصوصی ودولتی در یونان تعطیل شدند.

برپایه این گزارش، بیمارستان های ومراکز بهداشتی - درمانی یونان نیزدراقدامی هماهنگ با فراخوان اتحادیه های کارگری- کارمندی این کشور به استثنای اورژانس ها از ارائه خدمات درمانی خودداری می کنند.

اعتصاب کنندگان به تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان، تعدیل و یاکاهش نیروی انسانی ادارات معترض هستند.

نمایندگان بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا(وام دهندگان خارجی به یونان) چندی پیش با حضور در آتن خواستار کاهش بیش از پیش نیروی انسانی ادارات، واگذاری شرکت های صنایع نظامی یونان به بخش خصوصی و کاهش هزینه های دولتی شدند و خواسته های آنان مورد تصویب نمایندگان پارلمان یونانی نیز قرار گرفته است.

اروپام**2170** 1337
کد N213672