روحانی در نخستین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی:

انقلاب اسلامی بر مبنای دین و فرهنگ شکل و اوج گرفت

دولت

اهتمام به امور فرهنگی به منظور رفع نگرانی بزرگان کشور و متدینین باید دراولویت همه دستگاه ها و ارکان نظام قرار گیرد./دولت در سال گذشته به قول خود در متوقف کردن اسب سرکش تورم عمل کرد و در سال 1393 نقشه راه خود را برای ایجاد اشتغال ومتوقف کردن بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیل کرده کشور ترسیم کرده است.

رییس جمهوری درنخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال جدید، از این شورا به عنوان پرچمدار مسایل فرهنگی یاد کرد وخواستار حرکت ملموس در جهت تحول فرهنگی در کشور شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، اهمیت و تأثیر فرهنگ، بر تحول اقتصادی، ایجاد عزم ملی و یکپارچگی و دستیابی به مدیریت جهادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اهتمام به امور فرهنگی به منظور رفع نگرانی بزرگان کشور و متدینین باید در اولویت همه دستگاه‌ها و ارکان نظام قرار گیرد.

رییس جمهوری تاکید کرد: انقلاب اسلامی بر مبنای دین و فرهنگ شکل و اوج گرفت و تکیه ما باید همواره بر تحول فرهنگی باشد تا عزم ملی، تحرک اجتماعی، افزایش وجدان کاری و مدیریت جهادی شکل گیرد.

دکتر روحانی برتأثیر متقابل اقتصاد و فرهنگ بریکدیگر تاکید کرد و گفت: دولت در سال گذشته به قول خود در متوقف کردن اسب سرکش تورم عمل کرد و در سال 1393 نقشه راه خود را برای ایجاد اشتغال و متوقف کردن بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیل کرده کشور ترسیم کرده است.

رییس جمهوری دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضع دولت در قبال قطعنامه فاقد ارزش پارلمان اروپایی، مستمسک قرار دادن این قطعنامه برای هیاهو و طرح نقدهای سیاه علیه دولت در حوزه سیاست خارجی را نادرست ارزیابی کرد وگفت: نقد دلسوزانه، ترویج اخلاق اسلامی، پرهیز از دروغ وتوهین از مفاهیم مورد نظر رهبر معظم انقلاب در تأکید بر مقوله فرهنگ است.

وی ضرورت اجماع و یکصدایی درمسایل مرتبط با منافع ملی را خاطر نشان کرد و با طرح نکاتی پیرامون اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، خواستار تلاش همه بخش های نظام برای پرهیز از التهاب و استقرار آرامش در جامعه شد.

کد N213328