جریان صدر:

برای کسب بیش از 70 کرسی پارلمان تلاش خواهیم کرد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس هیئت امنای جریان صدر در یک گفتگوی خبری اعلام کرد که این جریان برای کسب بیش از 70 کرسی پارلمان تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "ضیاء الاسدی" رئیس هیئت امنای جریان صدر در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: انتخابات پارلمانی آتی عراق تغییرات واقعی در دولت جدید ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: جریان صدر برای کسب بیش از 70 کرسی پارلمان تلاش خواهد کرد. اسدی در ادامه گفت: جریان صدر طی سال های گذشته به همه ثابت کرد که دولت را به سوی تصویب پروژه هایی که به نفع ملت عراق بوده سوق داده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جریان صدر از تمامی طیف های مختلف عراق حمایت می کند و این روش جریان صدر نزد همه گروه های سیاسی مورد قبول واقع شده است در نتیجه جریان صدر محور اصلی ائتلاف های جدید در آینده خواهد بود.