نماینده مجلس ترکیه دخالت آنکارا در امور سوریه را تایید کرد

حزب جمهوری خواه خلق,آدانا گاز سارین

تهران - ایرنا - یک نماینده مجلس ترکیه ، دخالت دولت این کشور در امور سوریه را تایید کرد.

ˈایتوگ ایتیجیˈ نماینده مجلس ترکیه از حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ بزرگ ترین حزب مخالف دولت این کشور در مجلس تایید کرد که آنکارا ˈدخالت منفیˈ در بحران سوریه دارد و حزب او از ابتدای بحران در آن کشور هم از این دخالتها خبر داده و با آن مخالفت کرده بود.

وی اعلام کرد که در شهر ˈآداناˈ در ترکیه گاز ˈسارینˈ که سال گذشته در حومه دمشق از آن استفاده شده بود، کشف شده است.

این نماینده ترک در مصاحبه با شبکه ˈالمیادینˈ تاکید کرد که گاز سارین برای ارسال به داخل خاک سوریه آماده شده بود. این نماینده ترک به زمان کشف گاز سارین در آدانا و سایر جزئیات آن اشاره نکرد.

وی خواستار توقف دخالت خارجی در امور سوریه شد و گفت: عاملان ارسال گاز سارین موفق به اجرای نقشه خود نشدند. این موضوع برای ترکیه بسیار حساس است، زیرا نخست وزیر اعلام کرده که از مخالفان سوری ˈحمایت های لوجستیکیˈ می کند و همین امر وجهه ترکیه را در جهانی تنزل داده است. دخالت ترکیه در سوریه واقعیت دارد و ما مخالف این دخالت هستیم.

نماینده مجلس ترکیه در حالی از دخالت مستقیم دولت آنکارا در امور سوریه سخن گفت که دو روز پیش ˈسیمور هرشˈ نویسنده آمریکایی فاش کرد که نخست وزیر ترکیه در حمله شیمیایی سال گذشته به ˈغوطه شرقیˈ در حومه دمشق دخالت داشته و آمریکا هم با علم به این امر، دولت سوریه را به انجام این حمله متهم کرده است.

خاورم 1491**1651
کد N213195