ایاد علاوی مطرح کرد:

مخالفت با نخست وزیری مجدد مالکی/ به روابط با عربستان سعودی افتخار می‌کنم

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر سابق عراق در گفتگو با یک روزنامه کویتی ادعا کرد: جریانهای سیاسی در عراق درباره عدم نخست وزیری نوری المالکی برای دوره سوم توافق دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایاد علاوی" نخست وزیر سابق عراق و رئیس فهرست العراقیه در گفتگو با روزنامه کویتی الجریده اعلام کرد: جریانهای سیاسی در عراق درباره عدم انتخاب "نوری المالکی" برای بار سوم به عنوان نخست وزیر متفق القول هستند.

وی همچنین با انتقاد از آنچه دخالتهای ایران در امور عراق دانست، افزود: ایران به خوبی از ویژگیهای عراق آگاهی ندارد.

علاوی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در اواخر ماه جاری، افزود: این انتخابات در سرنوشت عراق و منطقه تاثیر بسزایی دارد.

نخست وزیر سابق عراق همچنین درباره مواضع برخی جریانهای سیاسی عراق که وی را "عامل عربستان" می دانند، افزود: من به روابط با عربستان سعودی و کل کشورهای عربی افتخار می کنم.