در گفتگو با مهر عنوان شد؛

3 دلیل مشارکت گسترده در انتخابات افغانستان/ اختلاف نظر جدی نامزدها در مورد ایران