پاکسازی کامل القلمون از تروریستها

جنگ منطقه ای علیه سوریه از قنیطره تا کسب

انفال,ترکیه

بیروت - ایرنا - در حالیکه ارتش سوریه منطقه ˈالقلمونˈ را از تروریست ها پاکسازی کرده و انتظار می رود عملیات نظامی در مناطق مهم دیگر پایان یابد، یک جنگ منطقه ای سه مرحله ای با همکاری عربستان، ترکیه و اردن با حمایت رژیم صهیونیستی علیه سوریه با عنوان ˈانفالˈ از ˈقنیطرهˈ تا ˈکسبˈ آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی ˈالسفیرˈ روز چهارشنبه نوشت که سرکردگی جنگ ˈانفال بزرگˈ را تروریستی به نام ˈابوموسی الشیشانیˈ برعهده دارد و در این جنگ گروه های تروریستی تکفیری ˈشام الاسلامˈ و زیرشاخه ها آن و ˈجبهه النصرهˈ شرکت دارند.

جنگ ˈصدی الانفالˈ هم با هدف تحمیل محاصره بر پایگاه ˈوادی الضیفˈ و سیطره کامل بر حومه ˈادلبˈ جنوبی و قطع بزرگراه بین المللی ˈدمشقˈ و ˈحلبˈ بین ˈخان شیخونˈ و ˈمعره النعمانˈ ادامه دارد.

ˈاخوه الانفالˈ ضلع سوم جنگ های انفال هم در حومه قنیطره شروع شده است. در این جنگ واحدهایی از گروه های تروریستی ˈاجناد الشامˈ، جبهه النصره، ˈاحرار الشامˈ و ˈجبهه ثوار سوریاˈ شرکت دارند و در تپه راهبردی ˈالاحمرالعربیˈ یکی از تپه های حومه قنیطره پیشرفتهایی داشته اند .

قبل از هر چیز جنگ های مثلث انفال دخالت منطقه ای روز افزون در نبردهای سوریه را تایید می کند، بدون همکاری امنیتی ترکیه و اردن، مخالفان تروریستهای مسلح در سوریه نمی توانستند برای این عملیات بزرگ هماهنگی کنند.

اما اینها در حالی است که ارتش سوریه و نیروهای رزمنده حزب الله توانسته اند بطور کامل منطقه القلمون را از حضور تروریستهای مسلح پاکسازی و آنها را از پایگاه های کمک رسانی در منطقه ˈبقاعˈ لبنان محروم کنند.

السفیر افزود: به نظر می رسد که بزودی چندین عملیات نظامی دارای اهمیت پایان یابد، به جز در مناطقی که مخالفان مسلح سوریه از مساعدت های راهبردی و کمک های امدادی اتاق های عملیات مشترک در ˈانطاکیهˈ ترکیه و ˈامانˈ در اردن بهره مند می شوند.

عملیات راهبردی از چند هفته گذشته به مناطق نزدیک به ترکیه و اردن و ˈجولان اشغالیˈ سوریه محدود شده است.

در شمال سوریه، عملیات انفال به حمایت های لوجستیک، امنیتی و نظامی ترکیه تکیه دارد و بدون حمایت های آنکارا بین مناطق ˈجبل الترکمانˈ و کسب ، برای اتاق عملیات که ˈچچنی هاˈ آن را با کمک دستگاه امنیتی ترکیه فرماندهی می کنند، غیرممکن بود و کوچکترین پیشروی صورت نمی گرفت .

مخالفان سوریه اعتراف کرده اند که انفال به اهداف اساسی خود دست نیافته و هنوز به منطقه کسب محدود مانده است و زمان به نفع آنها پیش نمی رود .

ارتش سوریه بر نقطه راهبردی ˈ45 ˈ بطور کامل تسلط یافته و دو هفته عملیات تعقیب و گریز تروریستها در این منطقه همچنان ادامه دارد.

مخالفان اگر چه هنوز با کمک ترکیه بر مناطق ˈنبع المرˈ، ˈممر النبعینˈ ، کسب و ˈالسمراˈ تا حدودی تسلط دارند، اما تروریستها در تشکیل ˈخط کمانیˈ در حومه شمالی لاذقیه از طریق اجرای عملیات ˈامهات المومنینˈ توسط ˈالجبهه الاسلامیهˈ و گروه های ˈجمال معروفˈ عضو جبهه ثوار سوریا ناکام ماندند.

همکاری رژیم صهیونیستی با مخالفان مسلح سوریه در جولان اشغالی و حومه قنیطره ادامه دارد و علاوه بر کمک های پزشکی به تروریستها ، حدود 9 کیلومتر از یک منطقه را در اختیار این گروهها قرار داده تا از اردن بتوانند وارد سوریه شوند.

تروریستها در سوریه با کمک رژیم صهیونیستی و اردن توانسته اند بر تپه ˈالغربی الاحمرˈ که در پنج کیلومتری خط فاصل جولان قرار دارد و دارای اهمیت دوگانه است، سیطره یابند.

این تپه بر تپه ˈالشرقیˈ سوریه اشراف دارد که صحنه درگیری مشابه ای در حومه قنیطره تا روستاهای جنوب در حومه غربی ˈدرعاˈ است و می تواند جبهه جنوبی را با آمدن نیروهای مسلح از اردن از طریق منطقه خط فاصل بگشاید.

امکان گشوده شدن جبهه جنوبی توسط تروریستها افزایش یافته است، در حالیکه جبهه شمال و جنگ های انفال تقریبا ناکام مانده است.

یکی دیگر از اهداف گشودن جبهه جنوبی وادار کردن ارتش سوریه به بازنگری در استقرار نیروهایش و کاهش عملیات در مناطق القلمون ، حمص و حلب است.

به نظر می رسد که گسترش دامنه جنگ منطقه ای علیه سوریه در مرزهای ترکیه و اردن جایگزینی فوری برای عقب نشینی آمریکا از هرگونه حمله نظامی گسترده علیه سوریه است.

شورای امنیت ملی آمریکا به تروریستهای سوری اعلام کرده که علیه دمشق دست به حمله نظامی نمی زند و سلاح های پیشرفته در اختیار آنها قرار نمی دهد.

السفیر نوشت که سخنان اخیر ˈجان کریˈ وزیر خارجه آمریکا هم سقف دخالت آمریکا را روشن کرد که هدف آن فرستادن پیام هایی سیاسی به ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری سوریه بود.

جان کری گفت: انتظار می رود جنگ در سوریه از طریق توافقی سیاسی پایان یابد و حمله نظامی خارجی در کار نیست.

خاورم ** 1324**1651
کد N213107