قادری در گفتگو با مهر:

بدون راستی آزمایی ثبت اطلاعات دریافت یارانه ارزشی ندارد/ متقاضیان دریافت یارانه اجازه دهند دولت از اطلاعات درآمدی آنها باخبر شود

مجلس

نماینده مردم شیراز گفت: هر کس می خواهد یارانه دریافت کند طبق قانون باید به دولت اجازه دهد تا از تمام اطلاعات درآمدی او مطلع شود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اختیار دولت نسبت به دریافت اطلاعات از حساب های بانکی متقاضیان دریافت یارانه گفت: به نظر می رسد کاری که الان دولت در حال انجام آن است دچار اشکال است. در قانون آمده هر کسی که می خواهد از یارانه استفاده کند باید به دولت اجازه دهد که از تمام اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت او مطلع باشد.

وی افزود: اگر کسی می خواهد از یارانه استفاده کند باید این اجازه را به دولت بدهد و این امر کاملا قانونی است و اگر کسی نمی خواهد از یارانه استفاده کند امری مشخص است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا قانون بدون حد و مرز به نماینده این اختیار را می دهد پاسخ داد : بله، دولت  باید ارزیابی از مجموعه درآمدهای هر خانوار داشته باشد در این مسئله منع قانونی وجود ندارد.

قادری افزود: اجزاء دولت این اطلاعات را دارند. به طور مثال بانک سیستم بانکی اطلاعات مربوط به حساب های بانکی، بازار بورس و اطلاعات مربوط به سهام را دارد اما اینکه این اطلاعات بخواهد به صورت یکجا مطرح شود چنین چیزی بوجود ندارد مگر اینکه کسی بخواهد از یارانه استفاده کند.

نماینده مردم شیراز  ادامه داد: دولت باید راستی آزمایی کند نمی تواند به استناد حرف کسی  که بگوید از فلان رقم کمتر یا بیشتر می گیرم او را مشمول دریافت یارانه کند.

این نماینده مجلس افزود: هر کس یارانه می خواهد باید این اجازه را به دولت بدهد که راستی آزمایی کند، اطلاعات بدون راستی آزمایی هیچ ارزشی ندارد.