کوهکن در گفتگو با مهر:

بی نیازها با ثبت نام یارانه منافع میان مدت خود را فدای منافع کوتاه مدت نکنند

احزاب و تشکلها

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعتبارات هزینه شده دولت در برخی از استانها کمتر از میزان پرداخت یارانه نقدی به آن استان است، گفت: اگر مردم احساس کنند که عدم دریافت یارانه نقدی کمک به رونق اقتصادی است منافع میان مدت و دراز مدت خود را فدای منافع کوتاه مدت نخواهند کرد.

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: آمار مقایسه ای در یکی از استان های محروم کشور نشان می دهد مقدار سرمایه گذاری و اقدامات توسعه و رفاهی که برای آن استان انجام داده است یک ششم میزان پولی است که به عنوان یارانه نقدی به مردم همان استان پرداخت کرده است.

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانونگذار دولت را موظف کرده است تا قیمت حامل های انرژی را به سطح قیمت خلیج فارس برساند، تصریح کرد: اگر دولت قانون هدفمندی یارانه ها را بر همین منوال ادامه دهد نمی تواند منابع را تامین کند و این موضوع نیز بر سایر خدمات دولت تاثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین در مورد ثبت نام مجدد متقاضیان برای دریافت یارانه نقدی، اظهارداشت: به هر میزان که مردم از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند دولت می تواند آن اعتبار را به بخش دیگری هدایت کند و همچنان که اعلام شده دولت قصد دارد خدمات درمان و تامین اجتماعی را افزایش دهد.

کوهکن ادامه داد: هر میزان که اقتصاد کلان به روش صحیح و مطلوب اصلاح شود منافع آن شامل همه اقشارجامعه چه یارانه بگیران و چه کسانیکه از دریافت آن انصراف داده اند خواهد شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر مردم از دریافت یارانه انصراف دهند دولت نیز بیشتر ملاحظه آنان را می کند و در اجرای این قانون به توانایی های مردم توجه خواهد کرد، گفت: اگر حتی بخش نیازمند جامعه احساس کنند که عدم دریافت یارانه نقدی کمک به رونق اقتصادی است، منافع میان مدت و دراز مدت خود را فدای منافع کوتاه مدت نخواهند کرد.