ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه آغاز شد/ پیامک شناسه به سرپرستان خانوار