دویچه وله : مذاکرات اتمی در وین امیدوار کننده و دشوار

مذاکرات,اتمی

تهران-ایرنا- دویچه وله گزارش داد: مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 روز سه شنبه، 19 فروردین، در وین آغاز شد و دو طرف امیدوار هستند که این آخرین دور مذاکرات پیش از رسیدن به توافق نهایی باشد، اما در عین حال بر مشکل بودن این دور نیز تاکید دارند.

به گزارش ایرنا، شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی سه شنبه شب در گزارشی نوشت:

سومین دور مذاکرات ایران با گروه 1+5 در اولین ساعات کاری روز سه شنبه 19 فروردین (هشتم آوریل) در وین آغاز شد.

در این دور از مذاکرات، دو طرف امیدوارند بتوانند نگارش پیش نویس متن توافق نهایی را که قرار است ماه آینده تهیه شود، آغاز کنند.

آغاز نگارش پیش نویس توافق نهایی مستلزم این است که ایران و کشورهای 1+5 بتوانند در این دور از مذاکرات هرچه بیشتر خواست های یکدیگر را در نظر گیرند و امکان حصول آنها را بررسی کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ˈمحمد جواد ظریفˈ، وزیر امور خارجه ایران، گفته است که ˈنشانه هایی دال بر آن وجود دارد که حصول توافق با احترام به حقوق ملت ایران ممکن است.ˈ

یک مقام رسمی دولت آمریکا نیز گفته است که کاملا متقاعد شده که توافق می تواند حاصل شود و طرفین می توانند نگارش متن نهایی توافقنامه را که قرار است در ماه مه قطعی شود، آغاز کنند.

او در عین حال تاکید کرده است که البته توافق واقعی آن چیزی نیست که روی کاغذ نوشته می شود، بلکه اقدام هایی است که ایران باید انجام دهد و برخی از آنها هم بسیار مشکل هستند.

دویچه وله فارسی اضافه کرد: وزیر امور خارجه ایران همچنین در صفحه فیس بوک خود از مردم ایران خواسته تا هرگونه نظر مشورتی، نکته حقوقی یا پیشنهادی در زمینه چگونگی حصول توافق نهایی با گروه 1+5 دارند، برای او ارسال کنند.

ظریف در پست فیس بوکی خود نوشته است که ˈاین دور از مذاکرات، احتمالا آخرین دور مرور موضوع های مهم که هر یک از طرفین معتقد است و به شکلی می باید در توافق نهایی مورد توجه واقع شوند، خواهد بود و از دور بعد گفت وگو ها نگارش مشترک توافق نهایی را آغاز خواهیم کرد که کاری پیچیده، دشوار و کم سرعت است.ˈ

کشورهای غربی خواستار حصول اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران هستند و جمهوری اسلامی در مقابل امیدوار است که تحریم های بین المللی علیه این کشور، به ویژه تحریم های نفتی، از میان برداشته شوند.

**1080 ** 1917
کد N212816