جمهوریخواهان و رمزگشایی از اشغال عراق

ریاست جمهوری

نیویورک، ایرنا - سناتور رند پاول که از نامزدهای احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درسال 2016 بشمار می رود در جدید ترین اظهار نظر دیک چنی معاون جرج دبیلو بوش و از هم حزبی های خود را عامل اصلی حمله عراق معرفی کرد.

به گزارش ایرنا در گزارشی ویدئویی که رند پال گفته است که دیک چنی به دولت فشار آورد به خاطر تامین منافع شرکت سابقش ˈهالیبورتونˈ به عراق حمله کند.

دیک چنی تاکنون در چندین سخنرانی از نامزدی رند پال به عنوان نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بشدت انتقاد کرده است.

رند پال در سال 2009 دیک چنی را متهم کرده به بهانه حادثه یازده سپتامبر زمینه حمله به عراق و اشغال این کشور را فراهم نموده تا منافع شرکت هالیبورتون که در آن زمان او ریاستش را برعهده داشته است، تامین شود.

سناتور پاول می گوید چنی در زمان ریاست جمهور بوش پدر موافق حمله به عراق نبود اما در زمان ریاست جمهوری جرج بوش به مرد شماره یک حمله به این کشور تبدیل شد.

حمله به عراق و اشغال این کشور به بهانه سلاح کشتار جمعی که هرگز اثری از آن پیدا نشد، یکی از بزرگترین ناکامی ها و تصمیم های هزینه ساز دولت جرج بوش محسوب می شود که در داخل آمریکا و سایر کشورها با انتقادهای بسیار جدی روبرو شد.

اروپام 1908
کد N212814