گزارش خبرنگار اعزامي مهر /

مذاكرات ايران و 1+5 از سر گرفته شد

سیاست خارجی

مذاكرات ايران و١+٥ از ساعت ١٥ به وقت وين در سطح معاونين بعد از ساعتی توقف از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين،با پايان نشست صبح مذاكرات ايران و كشورهاي ١+٥ كه در سطح معاونين برگزار شد ، نشست عصر مذاكرات از ساعت ١٥ به وقت وين ١٧:٣٠ به وقت تهران از سر گرفته شد.

مذاكرات ايران و ١+٥ در وين از صبح امروز به صورت رسمي با حضور ظريف و اشتون آغاز شد. 

مذاكرات تا فردا ادامه خواهد داشت. 

 به گفته ظريف دو طرف در اين دور مرور كاملي بر همه موضوعات خواهند داشت تا در دور آينده وارد نگارش متن شوند.