سازمان ملل نسبت به اثرات خشکسالی بی سابقه در سوریه هشدار داد

برنامه جهانی غذا,خشکسالی

تهران- ایرنا- سازمان کمک های غذایی سازمان ملل متحد ،روز سه شنبه هشدار داد که خشکسالی گسترده در سوریه ممکن است زندگی میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار دهد و موجب تشدید اثرات منفی درگیری های چندساله در این کشور شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، ˈالیزابت بایرزˈ سخنگوی برنامه جهانی غذا گفت: این نهاد نگران اثرات منفی خشکسالی قریب الوقوع در بخش های شمال غربی این کشور به ویژه حلب، ادلب و حما است زیرا میزان بارش ها کمتر از نصف میزان میانگین درازمدت بوده که به طور بالقوه تاثیرهای عمده ای بر محصول آتی غلات و حبوبات این کشور خواهد داشت.

وی افزود: این مساله در صورت ادامه خشکسالی ممکن است زندگی میلیون ها نفر را درمعرض خطر قرار دهد.

بایرز گفت: نگرانی های زیادی در باره تاثیر خشکسالی بر کشاورزی سوریه با توجه به آسیب دیدن سامانه های آبیاری و ماشین آلات و دستگاه های کشاورزی از درگیری های داخلی این کشور وجود دارد.افزون بر نگرانی در باره بخش غلات، نگرانی هایی نیز در باره تاثیر کمبود آب بر پرورش دام و طیور وجود دارد.

برنامه جهانی غذا، اکنون توانایی امدادرسانی به چهارمیلیون و پانصد هزار نفر در سوریه از مجموع حدود شش میلیون و 500 هزار نفری را دارد که محتاج کمک هستند.

به گفته بایرن، معلوم نیست که چه تعداد دیگر از مردم سوریه به علت خشکسالی به وضعیتی خواهند رسید که محتاج کمک های غذایی باشند.

بر اساس این گزارش، مناطق دچار خشکسالی سوریه در شرایط عادی بیش از نیمی از محصول گندم این کشور را تامین می کرد.

به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، محصول سال جاری این کشور ممکن است به کمترین میزان در طول تاریخ یعنی میان یک میلیون و 700 هزار تا دو میلیون تن برسد.

سوریه آخرین بار در سال 2008 سه سال پیش از شروع درگیری های داخلی در این کشور، دچار خشکسالی عمده ای شد.

در همین حال نهاد مسوول رسیدگی به پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه شنبه هشدار داد که احتمال افزایش پناهندگان به خارج سوریه در صورت ادامه کمبود بارش در این کشور وجود دارد.

Elisabeth Byrs

مترجمام**1486**5981
کد N212412