تراول های 50 هزارتومانی و اسکناس های 10هزار تومانی در کیف جیبی سخنگوی اشتون

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

مرد قد بلند 5+1 زرنگ ترین و فعال ترین چهره رسانه ای مذاکرات هسته ای است.

«مایکل مان» اولین نفری است که در برابر خبرنگاران قرار می گیرد و عملا مسیر مذاکرات را بر اساس روایت خودش تبیین و تصویر می کند.

مایکل مان به عنوان سخنگوی اشتون همیشه اولین تصویر رسانه ای را به خبرنگاران ارائه داده است. این وظیفه ای است که 5+1 بر عهده«مان» قرار داده و در جریان مذاکرات ایران و 5+1 اولین تصویر رسانه ای از مذاکرات توسط او ارائه می شود.
مایکل مان سئوالات را خوب می شنود و دقیق پاسخ می دهد. حواسش هم هست که چه چیزی باید بگوید.

سه تا تراول 50 هزار تومانی و 4 اسکناس 10 هزار تومانی در کیف پول سخنگوی اشتون را وقتی می بینی انگار می خواهد به تو بگوید یک پایم تهران است که پول ایرانی همیشه همراه دارم. مایکل مان با نشان دادن پول های ایرانی اش میخواست به خبرنگار خبرآنلاین بگوید به عنوان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضوع اصلی اش «ایران» است. و شاید همین تعلق خاطرش است که پول های ایرانی را در کنار چند تا صد و پانصد یورویی قرار داده.
وقتی از او پرسیدم فکر می کنید چرا بخشی از مردم ایران نسبت به اقدامات و اغراض اتحادیه اروپا بدبین هستند؟ بعد از آنکه با دقت گوش داد گفت: این را باید از مردم ایران بپرسید!
«مان» هم مثل سیاست مداران توپ را توی زمین مقابل می اندازد و به جای اینکه خود را در جایگاه متهم ببیند ناخودآگاه به دفاع از سیاست های اروپا پرداخت و گفت: «تلاش ما بر اساس این است که سیاست هایمان مثبت، سازنده باشد تا مردم را ناراضی نکند.»
و تکرار کرد: «باید از مردم ایران بپرسید که چرا نسبت به ما بد بین هستند.»

/2727

کد N212306