النشره خبر داد:

رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا و بلندیهای جولان

آفریقا و خاورمیانه

یک پایگاه لبنانی از رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی مزارع شبعا و بلندیهای جولان اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه لبنانی النشره اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی امروز رزمایشهای جدیدی را در مزارع شبعا و بلندیهای جولان آغاز کرده است.

بنابراین گزارش، همزمان با این رزمایش نظامی، بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به طور گسترده بر فراز این مناطق به پرواز درآمده اند.

ناظران امنیتی معتقدند رزمایشهای جدید رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی به علت نگرانی آنها از نفوذ نیروهای حزب الله به داخل اراضی اشغال شده است.