روابط ترکیه با اتحادیه اروپا خدشه دار شده است

اتحادیه اروپا

آنکارا- ایرنا - ˈکمیسیون مستقل نظارت بر روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاˈ اعلام کرد که روابط آنکارا با این اتحادیه در روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، ˈخدشه دارˈ شده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، کمیسیون یاد شده که به عنوان یک کمیسیون مشورتی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نظارت دارد، با تهیه گزارشی با اشاره به اینکه روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به صورت یک ˈگره کورˈ درآمده ، اضافه کرد که اتحادیه اروپا از سال 2010 میلادی در بحران داخلی خود غرق شده است.

در این گزارش با تاکید بر اینکه بین سال های 2010 تا 2013 میلادی گشایشی در مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا گشوده نشده، پیشنهاد آغاز مجدد مذاکره در کوتاه ترین به مقامات این اتحادیه ارایه شده است.

بر اساس این گزارش ، ترکیه در باره روابط نظامیان و غیر نظامیان به استانداردهای اروپا نزدیک شده است و در حل مساله ˈکردهاˈ نیز گامهای مثبتی برداشته است.

به رغم گذشت هشت سال از آغاز رسمی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ، پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

از سوم اکتبر سال 2005 که مذاکرات نهایی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا آغاز شده، تاکنون بحث در 13 سرفصل از سرفصل های سی و پنج گانه آغاز شده و تنها در یک مورد به نتیجه رسیده اند.

به نظر می رسد مشکل ترین نقطه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را باید در بحران ˈقبرسˈ جستجو کرد.

انگلیس و آمریکا همواره از عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرده اند و این امر موجب بروز شک و شبهه در فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور مهم اتحادیه اروپا شده است.

خاورم**2012** 230**1651
کد N211966