آغاز کنفرانس خبری مایکل مان از اولین نشست مذاکرات وین 3

مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح دور اول مذاکرات ایران و 5+1 در مذاکرات وین 3 پرداخت.

/2727

کد N211860