نماینده مجلس: قطعنامه های اروپایی نزد ملت ایران ارزشی ندارد

نطق,حسن پور

تهران - ایرنا - نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعنامه پارلمان اروپا تاکنون بیش از 50 قطعنامه علیه ملت ایران صادر کرده است که هیچ کدام نزد ملت سرافراز ایران پشیزی ارزش نداشته و ندارد.

به گزارش ایرنا، «شهباز حسن پور بیگلری» در نطق میان دستور جلسه علنی روز سه شنبه مجلس روز سه شنبه اظهار داشت: اعضای پارلمان اروپا دچار نوعی تنگی تفکر شده اند.

وی تاکید کرد: اروپا با اینگونه اقدامات در قبال ایران اسلامی راه به جایی نخواهد برد مگر اینکه سر عقل آمده و از دریچه منطق با ایران بزرگ سخن بگوید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 93 به سال اقتصاد و فرهنگ افزود: این نامگذاری نتیجه ارزیابی دقیق شرایط کشور و بیان مسیری روشن برای سامان بخشیدن به اداره بهتر حوزه اقتصاد، فرهنگ و مدیریت جهادی کشور است.

حسن پور تاکید کرد: همه این مسایل حکایت از دغدغه هایی دارد که کشورمان با دارا بودن بافت جوان جمعیتی و سرمایه های ارزشمند، منابع متنوع خدادادی از نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیک برجسته و فرهنگ فراگیر اسلامی، بایستی از مدیریت مبتکرانه برخوردار باشد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه درگذشت استاد حسین بهشتی و ابراهیم باستانی پاریزی پدر تاریخ ایران را به جامعه فرهنگی ایران تسلیت گفت.

سیام*2025 ** 1418
کد N211825