گزارش خبرنگار اعزامی مهر؛

دور نخست مذاکرات ایران و 1+5 در وین به پایان رسید/ ادامه مذاکرات در سطح معاونین تا دقایقی دیگر