در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد؛

بیانیه 258 نماینده مجلس در محکومیت قطعنامه پارلمان اروپا

مجلس

نمایندگان ملت بر این باور می‌باشند که پارلمان اروپا با الهام از رویه استعماری قرون وسطی تمایل دارد خود را مرکز و محور قرار داده و درباره دیگران تصمیم گرفته و دیگران را براساس ارزش‌های رنگ باخته غربی مورد ارزیابی قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۵۸ نماینده مجلس را در محکومیت قطعنامه پارلمان اروپا در صحن علنی قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاهین محمدصادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۵۸ نماینده در محکومیت قطعنامه پارلمان اروپا را بدین شرح قرائت کرد:


پارلمان اروپا در خصوص ارتباط با ایران، اخیرا اقدام به صدور بیانیه‌ای نمود که با وجود نکات مثبت، روح کلی آن مغایر با روند رو به رشد روابط ایران و اتحادیه اروپاست و نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران تلقی می‌گردد، لذا نمایندگان ملت بزرگ ایران با عنایت به مفاد قطعنامه یاد شده بر نکات زیر تاکید می‌نمایند:

-مجلس شورای اسلامی از اظهارنظر پارلمان اروپا بر استمرار تعامل با ایران در خصوص حل مسالمت آمیز مسئله هسته‌ای استقبال می‌نماید و فضاسازی سیاسی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که در چارچوب معاهده NPT و بدون انحراف از مصارف صلح آمیز انجام گرفته، غیر منصفانه قلمداد نموده و تاکید می‌گردد جمهوری اسلامی ایران با الهام از فتوای رهبری معظم عالیقدر انقلاب اسلامی برخورداری و بکارگیری تسلیحاتی هسته‌ای را حرام و برخلاف موازین شرعی می‌داند.

_ ضمن تائید بخشی از قطعنامه در مورد ضرورت تلاش برای رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه مالی و بین المللی علیه ایران نگاه قطعنامه مبنی بر مغایر دانستن فعالیت‌های هسته‌ای ایران با قطعنامه شورای امنیت را غیر اصولی می‌داند و اعتقاد داریم قطعنامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اساسا مغایر روح کلی پیمان منع تکثیر و معاهده NPT و منشور سازمان ملل متحد می‌باشد.

_ اظهارات پارلمان اروپا در غیر دمکراتیک خواندن انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران تعجب آور و نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران قلمداد و محکوم می‌گردد و نگاه دوگانه غرب به نظام‌های سیاسی و چشم پوشی از کشورهای دیکتاتور و فاقد دمکراسی بر هیچ سیاستمداری پوشیده نیست.

_ اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد؛ اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهارنظر در این حوزه برخوردار نیست و ثانیا کارنامه سیاه غرب و بعضی از کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم بر جامعه جهانی، نسل کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منابع کشورهای مختلف جهان و حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر قلم فرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهم‌ترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات بخش اسلام می‌داند، مورد نقد قرار دهد، ثالثا پارلمان اروپا باید براساس موازین بین المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی کشور‌ها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلام تاکید داشته و بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.

_ با تائید اظهارات پارلمان اروپا در مقابله با تروریسم و خواستگاه آن و پایان دادن به جنگ در کشور اسلامی سوریه از طریق مسالمت آمیز بر عزم و اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه بی‌امان با پدیده شوم تروریسم و پایان دادن به جنگ خانمان سوز کشور سوریه از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز از کشورهای غربی انتظار دارد در مقام عمل به مقابله جویی با گروه‌های تروریستی برخاسته و کشورهای حامی گروه‌های جنگ افروز را محکوم نماید، پارلمان اروپا باید فعالیت‌های براندازانه را از فعالیت‌های سیاسی مشارکت جویانه تفکیک نموده و اقدامات افراد را که در اندیشه براندازی نظام مردم سالار جمهوری اسلامی هستند، فعالان سیاسی قلمداد ننمایند.

در ‌‌‌نهایت نمایندگان ملت بر این باور می‌باشند که پارلمان اروپا با الهام از رویه استعماری قرون وسطی تمایل دارد خود را مرکز و محور قرار داده و درباره دیگران تصمیم گرفته و دیگران را براساس ارزش‌های رنگ باخته غربی مورد ارزیابی قرار دهد.
بدون تردید چنین نگاهی در قرن حاضر از کمترین جایگاه اجتماعی و سیاسی برخوردار نیست و اعتبار نسبی پارلمان اروپا را به عنوان مدعی دمکراسی و احترام به حقوق بین الملل و حقوق بشر در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد، لذا پیشنهاد می‌نماییم پارلمان اروپا در اینگونه رفتار‌ها تجدیدنظر نماید و افتتاح دفتر نمایندگی پارلمان اروپا در تهران منوط به تغییر اینگونه رفتار‌ها و رویه‌ها خواهد بود.

کد N211782