بیانیه 258 نماینده مجلس در محکومیت قطعنامه پارلمان اروپا

بیانیه,اروپا

تهران - ایرنا- 258نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا درباره مسایل حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این بیانیه را شاهین محمدصادقی عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرائت کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: پارلمان اروپا درباره ارتباط با ایران اخیرا اقدام به صدور بیانیه ای کرده است که با وجود نکات مثبت روح کلی آن مغایر با روند رو به رشد روابط ایران و اتحادیه اروپا است.

نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند: این نوعی مداخله آشکار درامور داخلی ایران تلقی می شود.

خبر در حال تکمیل است.

سیام**2025**2021**1336
کد N211443