توکلی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی:

داغ دل مرحله اول هدفمندی كافی است

مجلس

آقای مصباحی مقدم استاد ما هستند اما نظرات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نظریات ایشان متفاوت است.

توکلی با  اشاره به سخنان مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص ضرورت افزایش سریع قیمت‌هاگفت:ما را‌‌ همان یک داغ دل در مرحله اول هدفمندی بس است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در تذکری در صحن علنی مجلس با اشاره به سخنان مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص ضرورت افزایش سریع قیمت‌ها گفت: آقای مصباحی مقدم استاد ما هستند اما نظرات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نظریات ایشان متفاوت است.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: ما باید از شوک قیمتی اجتناب بکنیم چرا که این کار درست نیست و سبب فشار بر مردم می‌شود.
وی افزود: ما را‌‌ همان یک داغ دل در مرحله اول هدفمندی بس است.

کد N211405