هادی قوامی در تذکری عنوان کرد:

قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اجرا به حاشیه رانده شد

مجلس

قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، دارای جایگاه نظارتی است و قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ اجرایی شد. دارای سیاست‌های غیرقیمتی بود که متأسفانه در مرحله اجرا به حاشیه رانده شد.

نماینده مردم اسفراین گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ اجرایی شد، دارای سیاست‌های غیرقیمتی بود که متأسفانه در مرحله اجرا به حاشیه رانده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی قوامی در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی: قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، دارای جایگاه نظارتی است و قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ اجرایی شد. دارای سیاست‌های غیرقیمتی بود که متأسفانه در مرحله اجرا به حاشیه رانده شد.


نماینده مردم اسفراین افزود: ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی به قیمت سال ۸۹ کمتر از ۱۰ هزار تومان است و ما باید بپذیریم که سیاست‌های غیر قیمتی ناتمام ماند.


وی با تاکید بر ضرورت توجه به حمایت از تولید در بحث هدفمندی یارانه‌ها گفت: از طرفی منابع باید صرف زیرساخت‌ها شود تا بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم که مبتنی بر کاهش قدرت مصرف انرژی است، محقق شود.

کد N211384