پزشکان ایرانی برای عمل جراحی سرباز تاجیک به دوشنبه می روند

سرباز,پزشکان ایرانی

دوشنبه ـ یک گروه پزشکان ایرانی هفته آینده برای انجام عمل جراحی گردن شکسته ˈشاهبال میرزایفˈ سرباز 23 ساله ارتش تاجیکستان به دوشنبه می روند.

گردن این سرباز که حدود یک ماه پیش آسیب جدی دیده بود تحت درمان پزشکان تاجیک قرار گرفت که گروه درمانی تاجیک بخاطر پیچیده بودن عمل وی، از پزشکان ایرانی درخواست کمک کردند که مورد موافقت قرار گرفت.

ˈنعمان میرزایفˈ پدر این سرباز مجروح گفت: عملیات جراحی در بیمارستان بین المللی ابوعلی سینا و توسط پزشکان متخصص در شهر دوشنبه قرار خواهد گرفت که هفته آینده از ایران خواهند آمد.

وی گفت: هزینه این عمل جراحی، 64 هزار یورو برآورد شد که وزارت دفاع تاجیکستان پرداخت آن را برعهده گرفته است.

شهبال میرزایف 23 ساله که فارغ التحصیل دانشگاه حقوق و تجارت شهر خجند است، هفت ماه پیش داوطلبانه به خدمت سربازی رفت . او شبانگاه 18 اسفند ماه سال گذشته از سوی هم خدمتی اش در مرزبانی 2620 تاجیکستان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و گردنش دچار آسیب جدی شد.

دادستان نظامی شهر دوشنبه که این موضوع را در دست بررسی دارد، می گوید: وارد شدن آسیب به گردن میرزایف از یک کشتی اجباری، آغاز شد.

در همین حال ˈدلشاد جوره یفˈ، وکیل مدافع شهبال میرزایف می گوید که در این قضیه رئیس مرزبانی که این حادثه در حوزه تحت ماموریت وی رخ داده مقصر است و باید هزینه درمانش از سوی این نهاد پرداخت شود.

آساق**ه.ص**1663**1577
کد N211187