مقام پارلمانی روس خواستار اتحاد روسهای ساکن اوکراین شد

اوکراین بحران92,دوما

مسکو- ایرنا- لئونید سلوتسکی رییس کمیسیون امور کشورهای همسود دومای روسیه خواستار اتحاد روس های مناطق جنوب و شرق اوکراین شد.

به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، سلوتسکی روز سه شنبه گفت: در این روزهای دشوار ساکنان مناطق جنوب و شرق اوکراین بیش از هر زمان دیگری به اتحاد با یکدیگر نیاز دارند.

وی افزود: ساکنان استان های جنوب شرق اوکراین از جمله استان دونتسک حق دارند نظر خود را در مورد سیستم حکومتی ابراز کنند.

سلوتسکی اضافه کرد: البته آنان در عین حال باید به عواقب اقدامات خود فکر کنند و این واقعیت را از یاد نبرند که اتحاد روسهای ساکن مناطق جنوب و شرق اوکراین برای کی یف ناخوشایند است.

مقام پارلمانی روس هشدار داد: مقامهای اوکراینی به اقدامات خصمانه علیه روسها متوسل می شوند.

رییس کمیسیون امور کشورهای همسود دومای روسیه همچنین از برنامه سفر هیاتی از دوما به استان دونتسک برای دیدار با گروهی از نمایندگان پارلمان اوکراین علاقمند به همکاری با مجلس روسیه خبر داد که قرار است در آینده نزدیک انجام گیرد.

مناطق جنوب و شرق اوکراین با اکثریت جمعیت روس زبان در روزهای اخیر شاهد اعتراضات عمومی به سیستم حکومتی اوکراین بوده است و صدها نفر با شرکت در تظاهرات در استانهای این مناطق خواستار برگزاری همه پرسی برای برقراری سیستم حکومتی فدرال در اوکراین شدند.

در استانهای دونتسک، لوگانسک و خارکف معترضان ساختمان های حکومتی ازجمله استانداری را تحت کنترل درآوردند و مجلس محلی استان دونتسک به استقلال این منطقه از اوکراین رای داد.

اروپام/2242**۵۱۸** 1337
کد N211083