وزیر دفاع در مراسم روز جهانی خطر مین؛

آرزوی ما جهانی عاری از خشونت و هر نوع اقدام علیه نوع بشر است

نیروهای مسلح

وزیر دفاع گفت: امیدواریم در همه جامعه بشری این حس در آن به وجود بیاید که وجود امنیت و جلوگیری از تجاوز هزینه کمتری دارد از اقدام علیه دیگران و آرزوی ما به این است که جهانی عاری از خشونت و تهدید و زورگویی و عاری از هر نوع اقدام علیه نوع بشر باشیم تا صلح و ثبات، توسعه و رفاه به عنوان محصول تعامل و همکاری جامعه بشری به وجود بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع در مراسم روز جهانی آگاهی از خطر مین که امروز سه شنبه در مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه برگزار شد گفت: بشر به مقتضای برتری جویی و زیاده خواهی خود همواره دست اندازی به منابع موجود را مورد توجه قرار داده است به همین مبنا برای تامین امنیت یا توسعه امنیت به دنبال تجهیز خود رفت تا خطرات متوجه شده را دفع کند. جنگ ها با بشر همراهی کرد و تا امروز هم که بشر ادعای توسعه یافتگی دارد نیز سایه خود را بر زندگی بشر افکنده و ادامه می دهد.

وی با بیان این که در مسیر جنگ تصمیم گیرندگان این مسایل مردم نیستند، ادامه داد: ولی بیشتر زیان ها و خسارت ها را مردم می بینند، ما در کشور عظیم خودمان ایران بعد از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که مستقر کردیم پایبند به همه اصول در شریعت اسلامی هستیم.

سردار دهقان ادامه داد: رفاه، آسایش، امنیت، همزیستی و توسعه محبت پیام دین آسمانی است و نظام اسلامی این آورده و اصول را هم برای خود، هم برای تمامی جهان آرزو می کند.

وزیر دفاع با اشاره به اینکه ملت ما به هیچ ملتی تجاوز نکرده است افزود: ملت ما هیچگاه چشم طمع به سرزمین دیگری نداشته و ملت ما در طول 8 سال جنگ تحمیلی در مقابل تجاوز ایستادگی کرد تا دشمن را از سرزمین خارج کند. ولی آثار و پیامدهای این جنگ تحمیلی هنوز هم وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز حدود ربع قرن از پایان جنگ را پشت سر گذاشتیم ولی مناطق مختلف کشور ما آلوده به مین است که همکاران من تصمیم گرفتند این مناطق را پاکسازی کنند.

سردار دهقان با اشاره به اینکه پاکسازی مناطق مین گذاری شده با مشکلاتی همراه است افزود: به دلایل مختلف مثل کمبود تجهیزات که مجبور بودیم خودمان این تجهیزات را طراحی کنیم به دلیل شکل زمین مناطق آلوده کار مین زدایی سخت تر شد و در ضمن رژیم بعثی نقشه مناطق مین گذاری شده را در اختیار ما نگذاشت.

وی با بیان اینکه حدود 4.5 میلیون هکتار از اراضی کشور به مین آلوده شده است افزود: توقع طبیعی ما این بود پس از خاتمه جنگ سازمان های جهانی داوطلبانه و با نگاه بشردوستانه بیایند کمک کنند ولی چنین اتفاقی رخ ندا. اما امروز کمتر از 28 هزار هکتار  از اراضی کشور مانده که باید در آنها آلودگی رفع شود.

وزیر دفاع افزود: امیدواریم در همه جامعه بشری این حس در آن به وجود بیاید که وجود امنیت و جلوگیری از تجاوز هزینه کمتری دارد از اقدام علیه دیگران و آرزوی ما به این است که جهانی عاری از خشونت و تهدید و زورگویی و عاری از هر نوع اقدام علیه نوع بشر باشیم تا صلح و ثبات، توسعه و رفاه به عنوان محصول تعامل و همکاری جامعه بشری به وجود بیاید.

پس از سخنان وزیر دفاع پیام دبیرکل سازمان ملل متحد برای این مراسم قرائت شد.