حماس:

حملات سایبری علیه سایتهای صهیونیستی یکی از اشکال مقاومت در برابر دشمن است

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی حماس در اظهاراتی تاکید کرد: موفقیت حملات سایبری در از کار انداختن سایتهای صهیونیستی گام مهمی است که دشمن را دچار آشفتگی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "حسام بدران" سخنگوی حماس در اظهاراتی به حملات سایبری روز گذشته علیه سایتهای دولتی رژیم صهیونیستی که باعث از کار افتادن بسیاری از آنها شد، واکنش نشان داد.

وی تاکید کرد: موفقیت حملات سایبری در از کار انداختن سایتهای صهیونیستی گام مهمی است که دشمن را دچار آشفتگی می کند. این مسئله مشارکت در تمام اشکال مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را نشان می دهد.

سخنگوی حماس افزود: ما از این گونه تلاشها استقبال می کنیم و از تمام حامیان فلسطین می خواهیم هر جا که هستند در برابر اشغالگران از کوشش و ابتکار باز نایستند.

خاطرنشان می شود حملات سایبری روز گذشته علیه سایتهای صهیونیستی باعث از کار افتادن بسیاری از سایتهای آموزشی، خدماتی و تجاری این رژیم شد.