برگزاری جلسه محاکمه متهم پرونده مرگ ستار بهشتی/ عدم حضور اولیا دم در دادگاه

انتظامی و حوادث

جلسه محاکمه متهم پرونده مرگ ستار بهشتی در شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه  که به ریاست قاضی حیدری برگزار شد اولیا دم ستار بهشتی و وکیل او حضور نداشتند. جلسه محاکمه به تشخیص رئیس دادگاه به صورت علنی برگزار شد. اما به دلیل اینکه خبرنگاران برای ورود به دادگاه مجوز نداشتند از ورود آنها به جلسه محاکمه خودداری شد.

در این جلسه قاضی سیفی به عناون نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و پس از تفهیم اتهام متهم و وکیل مدافعش به دفاع پرداختند.

گفتنی است ستار بهشتی 9 آبان سال 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و سه روز بعد درگذشت. پس از مرگ وی معاینات تخصصی از سوی پزشکی قانونی انجام اما علت مرگ وی به طور دقیق مشخص نشدپزشکی قانونی در گزارش خود مرگ بر اثر شکنجه را رد کرد.