ظریف در جمع خبرنگاران:| 157776

با اشتون در مورد ضرورت احترام متقابل در روند مذاکرات صحبت کردم

مذاکرات وین

امیدوارم فردا و پس فردا همکاران ما موضوعات باقیمانده را یک دور بحث کنند و بعد من و خانم اشتون از ماه اردیبهشت کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع را آغاز کنیم

وزیر خارجه کشورمان دیدار با اشتون را مثبت ارزیابی کرد  و گفت: در این دیدار در مورد ضرورت احترام متقابل صحبت کردیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به وین، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از شام کاری خود با کاترین اشتون در جمع خبرنگاران این نشست را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این نشست درباره نحوه ادامه کار و ضرورت احترام متقابل، موضع برابر و مبانی که می‌خواهیم روی آن کار کنیم بحث کردیم.

وی ادامه داد: امیدوارم فردا و پس فردا همکاران ما موضوعات باقیمانده را یک دور بحث کنند و بعد من و خانم اشتون از ماه اردیبهشت کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع را آغاز کنیم

ظریف در مورد موارد مورد بحث در این نشست اظهار داشت: می‌خواهیم همه موضوعات را یک دور مرور کنیم. بعضی موضوعات هنوز یک دور هم بحث نشده مثل نحوه نظارت. به بعضی موضوعات مقداری رسیدگی شده است.

 

کد N210431