دبیرکل حزب الله لبنان : در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی قدرتمند حمایت می کنیم

سید حسن نصرالله,السفیر

بیروت – ایرنا – « سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله با تاکید به اینکه فضای عمومی در لبنان ، فضای اجرای انتخابات ریاست جمهوری است ، گفت که حزب الله از نامزدی قدرتمند که بتواند منافع بزرگ ملی را محقق کند، حمایت خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، دبیرکل حزب الله در بخش دوم گفت وگی تفصیلی خود با روزنامه لبنانی « السفیر» که فردا سه شنبه منتشر خواهد شد، تصریح کرد: عناصر داخلی بیش از هر زمان دیگری در انتخابات ریاست جمهوری موثر هستند و اکنون فرصتی پیش روی لبنان برای انتخاب رییس جمهوری جدید وجود دارد.

وی همچنین ، برنامه امنیتی را که دولت اجرای آن را درشمال لبنان و منطقه بقاع تصویب کرده و اکنون در حال اجرا است، ستود.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: از جمله دلایلی که موجب شد حزب الله جلسه اخیر گفت وگوهای ملی را تحریم کند، مواضع « میشل سلیمان» رییس جمهوری لبنان بود و این مواضع او را از جایگاه شخصیتی که می تواند گفت وگوهای ملی را اداره کند، خارج کرد.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه « شرایط کنونی برای بررسی راههای گسترش و توسعه نظام سیاسی در لبنان مناسب نیست»، خاطرنشان کرد: مقاومت به یک جامعه متین و هماهنگ و به دولتی قوی ، توانا و عادل نیاز دارد.

وی گفت : ارزیابی ما از تشکیل و تصمیمات دولت جدید و شروع بکار مجلس نمایندگان مثبت است و بر اهمیت نظم و انضباط همه دستگا هها و نهادها و تکمیل انتصاب ها تاکید داریم.

دبیرکل حزب الله لبنان افرود: بر اهمیت آشتی واقعی بین همه جریان ها و گرایش های سیاسی لبنان به عنوان مبنای شروع گفت وگوهای احزاب تاکید داریم.

خاورم ** 1324
کد N210331