لیلاز در گفت‌وگو با ایلنا:

پیوستن من به حزب کارگزاران صحت دارد

سیاست داخلی

برای عضویت در شورای مرکزی نیاز به انتخابات است و هنوز انتخاباتی برگزار نشده است.

 لیلاز از عضویت خویش در حزب کارگزاران سازندگی خبر داد.

سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن شما به حزب کارگزاران صحت دارد، گفت: مسئله پیوستن من به حزب کارگزاران صحت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما به عضویت شورای مرکزی این حزب نیز پیوسته‌اید، اظهار داشت: برای عضویت در شورای مرکزی نیاز به انتخابات است و هنوز انتخاباتی برگزار نشده است.

کد N210238

خواندنی از سراسر وب