تحولات مصر/

حکم زندان و جریمه مالی 3 معترض/ارجاع محمد الظواهری و 68 متهم به دادگاه جنایی

آفریقا و خاورمیانه

حکم زندان و جریمه مالی 3 معترض و ارجاع پرونده های محمد الظواهری و 68 متهم به دادگاه جنایی مصر از جمله خبرهای امنیتی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک دادگاه در قاهره امروز حکم زندان 3 معترض مصری را تایید کرد. این افراد که به حمله به نیروهای پلیس و زخمی کردن آنها و آسیب به تاسیسات دولتی و خصوصی متهم هستند به موجب قانون تظاهرات محکوم می شوند.

این افراد که "احمد دومه"، "محمد عادل" و "احمد ماهر" نام دارند به 3 سال زندان و پرداخت جریمه مالی به مبلغ 50 هزار "جنیه" محکوم شده اند.

خبر دیگر اینکه دادستان کل مصر روز گذشته "محمد الظواهری" و 68 تن دیگر را به دادگاه جنایی ارجاع داد. این افراد به اتهام تاسیس یک گروه تروریستی با هدف تکفیر مقامات مصر و مقابله با آنها و حمله به نیروهای ارتش و پلیس به دادگاه جنایی ارجاع داده شده اند.

حمله به تاسیسات دولتی و مراکز و اماکن عبادی قبطی ها و هدر دادن اموال آنها از دیگر اتهامات این افراد به شمار می رود. دادستانی کل مصر اعلام کرد که محمد ربیع الظواهری از تغییراتی که در نظام سیاسی این کشور رخ داد سوءاستفاده کرده و فعالیت های خود را در گروه موسوم به "الجهاد" و بازساری ساختارهای آن از سرگرفت.

بنا بر اعلام دادستانی کل، وی در جریان حکومت "محمد مرسی" با گروه های تروریستی در داخل و خارج مصر ارتباط داشت.