در ادامه تنش در شرق اوکراین؛

مقام روسی: از درخواست مردم دونتسک حمایت می کنیم /جدایی طلبان خواستار استقرار نیروهای روس شدند

آمریکا اروپا

جدایی طلبان شهر دونتسک اوکراین بعد از اعلام جمهوری خودمختار دونتسک خواستار استقرار نیروهای صلحبان روسیه در این منطقه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل بی بی سی، نیروهای طرفدار روسیه در شهر شرقی دونتسک اوکراین بعد از اشغال برخی ساختمان های دولتی اعلام استقلال کرده و این منطقه را جمهوری مستقل نامیده اند.

همچنین به گزارش برخی منابع خبری در پی جمهوری مستقل نامیدن این منطقه توسط طرفداران روسیه این گروه ها خواستار استقرر نیروهای روسیه در این مناطق برای دفاع از خود شدند.

طرفداران روسیه سعی می کنند در روز 14 اردیبهشت همه پرسی برای استقلال دونتسک و الحاق آن به روسیه تدارک ببینند.

شایان ذکر است نخست وزیر اوکراین امروز روسیه را به دامن زدن به ناآرامی های شرق این کشور برای ایجاد زمینه مناسب برای استقرار نیروهای خود در این مناطق متهم کرد.

منبع خبری از استقرار حدود 40 هزار نیروی روس در مرزهای غربی این کشور با اوکراین خبر داده اند.