ورود سه فروند کشتی گارد ساحلی چین به جزایر مورد مناقشه با ژاپن

آسیا اقیانوسیه

گارد ساحلی ژاپن از ورود سه فروند کشتی گارد ساحلی چین به آبهای جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، این هفدهمین روز متوالی است که کشتی های چین در نزدیکی جزایر مورد مناقشه با ژاپن دیده می شود.

همزمان با بالا گرفتن تنشها در دریای چین شرقی، دولت آمریکا نیز در ادامه دخالتهای خود خواستار همکاری چین و ژاپن در این باره شده و بر لزوم آغاز مذاکرات با هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرده است.

درحالیکه گارد ساحلی ژاپن درباره ورود کشتی های ژاپنی به آبهای مورد مناقشه هشدار داده است، چین مالکیت این جزایر را از آن خود می داند.

تنشهای ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.