معاون وزیر خارجه نیوزلند:

افراط گرایی خطری برای جامعه بین المللی است

سیاست خارجی

معاون وزیر خارجه نیوزلند گفت : چنانچه اوضاع در سوریه کنترل نشود ، افراط گرائی و تروریسم گسترش یافته و خطری برای جامعه بین المللی خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری مهر، جرار ون بـوهمن معـاون وزیـر امـور خـارجه نیـوزیـلند در دیـدار بـا حسین امیر عبداللهیان معاون عربـی و آفریقای وزارت امور خـارجه کشورمـان درخصوص بـرخی مسائـل منطقه ای و بین المللی مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر نمود.

امیر عبداللهیان در این دیدار که در تهران انجام شد با اشاره به اهمیت تحولات سوریه و لزوم مبارزه با تروریسم و افراط گرائی اظهار داشت : علیرغم اینکه تروریسم در سوریه از حمایت های خارجی برخوردار می باشد ، لیکن موفق نگردیده که بر این کشور مسلط شود .


وی تأکید کرد : راه حل سیاسی ، کمک های انسان دوستانه و مبارزه با تروریسم ، سه اصل مهم تحولات در مقطع کنونی می باشد که مورد اهتمام دولت سوریه است و در همین چارچوب ، جمهوری اسلامی ایران بمنظور کمک به ملت و دولت سوریه بـرای خروج از بحران ، بـا سازمان ملل و طرف های دخیل در بحران در تمـاس و رایزنی می باشد .

معاون وزیر خارجه کشورمان بر لزوم توجه به حقوق همه مردم و گروه ها و تقویت روند دموکراتیک تأکید کرد.

وی درخصوص مسئله فلسطین نیز اظهار داشت : روش ها و طرح های صلح که تاکنون پیگیری شده ، حقوق مردم فلسطین را نادیده گرفته و بر اصول دموکراتیک پایبند نبوده است و لذا همگی به شکست انجامیده است و جمهوری اسلامی ایران با ارائه طرحی ، احیای حقوق فلسطینی ها و تعیین سرنوشت بدست مردم اصلی این سرزمین از طریق همه پرسی را تنها راه حل مسئله فلسطین می داند .

در این دیدار ، طرفین با بررسی تحولات مهم منطقه به ویژه خطرات ناشی از گسترش تروریسم و افراط گرائی، بر لزوم تلاش های منطقه ای و بین المللی به منظور کمک به تقویت ثبات و امنیت در منطقه تأکید نمودند .

معاون وزیر خارجه نیوزیلند نیز با اشاره به تحولات سوریه اظهار داشت : اوضاع سوریه می بایست مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد و کمک گردد تا گفتگوهای داخلی در این کشور انجام و راه حل سیاسی تحقق یابد.

وی افزود : چنانچه اوضاع در سوریه کنترل نشود ، افراط گرائی و تروریسم گسترش یافته و خطری برای جامعه بین المللی خواهد بود .

وی همچنین بر اهمیت رایزنی و تماس های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و سازمان ملل برای حل بحران های منطقه به ویژه سوریه تأکید کرد و آن را برای کمک به تقویت ثبات و امنیت منطقه مهم برشمرد .