پورفاضل به ایلنا خبر داد؛

رسیدگی به پرونده مامور پلیس فتا به اتهام قتل شبه عمد ستار بهشتی

سیاست داخلی, ستار بهشتی

بتدا شكایت ما به اتهام قتل عمد در مراجع قضایی مطرح و پیگیری شد اما در نهایت بازپرس پرونده اتهام قتل عمد را نپذیرفته و پرونده را با اتهام قتل شبه عمد به دادگاه ارسال كرده است /اولیای دم در جلسه شركت نمی‌كنند.


                           

پرونده مامور فتا متهم به قتل شبه عمد ستار بهشتی صبح فردا در شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت رسیدگی خواهد شد.
گیتی پورفاضل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر افزود: از سوی دادگاه اخطاری برای من جهت حضور در دادگاه نیامده است چرا كه قاضی رسیدگی كننده مدعی است كه بنده دیگر وكیل این پرونده نیستم.
وكیل ستار بهشتی در توضیح اینكه چرا در این پرونده سمتی ندارد، اظهار كرد: ابتدا شكایت ما به اتهام قتل عمد در مراجع قضایی مطرح و پیگیری شد اما در نهایت بازپرس پرونده اتهام قتل عمد را نپذیرفته و پرونده را با اتهام قتل شبه عمد به دادگاه ارسال كرده است از این رو دادگاه مدعی است كه دیگر در این پرونده سمتی ندارم و از این رو اخطاریه را تنها به پدر و مادر ستار بهشتی ارسال كرده اند.
وكیل ستار بهشتی گفت: اولیای دم ستار بهشتی اتهام قتل شبه عمد را قبول ندارند و از این رو نمی خواهند در هیچ یك از جلسات دادرسی به اتهام قتل شبه عمد در دادگاه حاضر شوند.                       
کد N209927