رییس جمهور در آستانه روز زن اعلام کرد :ادامه مدیریت مردسالار امکان ندارد

حسن روحانی

رئیس جمهور در دیدار امروز خود با مدیران وزارت نیرو درباره نحوه انتخاب بانوان در پست های اجرایی کشور توضیح داد و گفت امکان ادامه مدیریت مردسالارانه در جامعه امروز وجود ندارد.


     مریم صدر: حسن روحانی که برای دیدار نوروزی با کارکنان و مدیران وزارت نیرو، مهمان حمید چیت چیان و همکارانش بود در آستانه روز زن درباره حضور بیشتربانوان در دولت گفت: حضور و نقش فعال بانوان کشور در مراکز علمی و دانشگاهی پوشیده نیست و باید بر ضرورت حضور و ارتقاء آنان در حوزه‌های مدیریتی تأکید کنیم. زیرا امروز شرایط جهانی و شرایط جامعه ما به گونه‌ای نیست که دوران مدیریت مردسالارانه بخواهد ادامه یابد و همواره تاکید کرده ام که حضور زنان تحصیلکرده در سطح مدیریت ارشد کشورپررنگ ترباشد.


رئیس جمهور درباره انتخاب اشخاص در پستهای مدیریتی توضیح داد: باید معیار در انتخاب مدیران صرفا شایستگی باشد نه جنسیت و باید از هرکسی که شایستگی انجام کاری را دارد استفاده کرده و برای حضور آنها در مدیریت بخش‌های مختلف ایجاد فرصت کنیم.


آخرین مدیری که در سطح ملی از میان بانوان انتخاب شد، به صندلی مدیر کلی حقوقی وزارت ورزش و جوانان نشست، حکم انتصاب فاطمه محرابی را همین هفته، وزیر ورزش و جوانان امضا کرد تا تعداد مدیران ملی زن در دولت، بیشتر شود.با اینحال هنوز بسیاری از زنان جامعه منتظرند تا انتصاب های بیشتری به خصوص در لایه های میانی مدیریتی و در سطح معاونین از میان خانم ها صورت گیرد.


45231


 

کد N209905